Τι είναι η υποστήριξη πελατών;

Η MOSystems παρέχει ένα βελτιωμένο επίπεδο εξυπηρέτησης για τους IT πελάτες μας, ενώ παράλληλα συνεχίζει να αξιοποιεί τα τυποποιημένα κανάλια υποστήριξης.

Προσέγγιση

Δημιουργία ενός ενιαίου σημείου επαφής για τους IT πελάτες μας να χρησιμοποιείτε για τα εξής:

 • Κλιμάκωση προβλημάτων
  Εργασία για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων ή διαδικασιών, όταν παραδοσιακά μονοπάτια είναι αναποτελεσματικά.
 • Παροχή πληροφοριών
  Μέσω της MOSystems σχετικά με τις βελτιώσεις, όταν παραδοσιακά μονοπάτια είναι αναποτελεσματικά, όπου ενδείκνυται.

Στόχοι, τι σχεδιάζει να προσφέρει η υποστήριξη πελατών:

 • Κανάλια επικοινωνίας απευθείας με την υποστήριξη πελατών όπως τηλέφωνο, chat και email. για χρήση από συνεργάτες.
 • Διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας για τον πελάτη μας, παρέχοντας μια ισχυρή υποδομή πληροφορικής και προληπτική αντιμετώπιση των επερχόμενων θεμάτων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με πιθανές λύσεις πληροφορικής για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων επιχειρηματικών αναγκών.
 • Ανάπτυξη και διευκόλυνση ουσιαστικών σχέσεων με όλους τους πελάτες μας, έτσι ώστε να είμαστε συνδεδεμένοι με τις επιχειρήσεις τους και αυτοί μ'εμάς.

Αποτελέσματα, τι πρόκειται να επιτύχουμε:

 • Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών μας μέσα από μειωμένες κλιμακώσεις πρός την εκτελεστική ηγεσία, χάρη στην άμεση υποστήριξη.
 • Μειωμένες ανεπάρκειες μέσω πιο έγκαιρης επικοινωνία με τους πελάτες μας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων.
 • Αδιάλειπτη καθημερινή επιχειρηματική συνέχεια, έτσι ώστε ο πελάτης μας να μπορεί να επικεντρώνεται στην επιχείρησή του.
 • Αυξημένη ικανοποίηση των πελατών μέσω βελτιωμένων διαδικασιών.

Διαδικασία - Πώς να αλληλοεπιδράσετε με την υποστήριξη πελατών;
Εισερχόμενη επικοινωνία

Αξιοποιούνται διάφοροι τρόποι επικοινωνίας με την υποστήριξη πελατών για την έναρξη της επαφής, συμπεριλαμβανομένων:

 • Τηλέφωνο - παρέχεται αριθμός τηλεφώνου στην ηγεσία του πελάτη μετά την πρώτη συνάντηση ή / και κατά τη διάρκεια μιας συναντήσεις ρουτίνας με τη MOSystems.
 • Email - παρέχεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται στους πελάτες για λιγότερο επείγουσες ανάγκες.
 • Chat - Ατομική συνομιλία με το προσωπικό υποστήριξης συνεργατών όταν απαιτείται μια λιγότερο επίσημη επικοινωνία.

Διαδικασία - Πώς να αλληλοεπιδράσετε με την υποστήριξη πελατών;
Εξερχόμενη επικοινωνία

Τα κύρια μέσα επικοινωνίας της υποστήριξης πελατών θα είναι πάντοτε άμεσα - είτε τηλεφωνικά είτε αυτοπροσώπως.

Πρόσθετη επικοινωνία μπορεί να παρέχεται ως εξής (όταν είναι απαραίτητο):

 • Απευθείας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα προς ένα.
 • Λίστα αλληλογραφίας για κοινή χρήση αλλαγών ή ενημερώσεων.