Ασφαλής χρήση του υπολογιστή

 • Προστατέψτε τις συσκευές σας
  • Μην κάνετε λήψη άγνωστων ή μη αξιόπιστων εφαρμογών.
  • Χρησιμοποιήστε έναν κωδικό PIN ή έναν κωδικό πρόσβασης για να κλειδώσετε τη συσκευή σας.
  • Μην χρησιμοποιείτε απλούς κωδικούς πρόσβασης όπως 1234 χρησιμοποιήστε κωδικούς πρόσβασης που να περιέχουν κεφαλαία γράμματα και αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.
 • Προστατεύστε την ταυτότητά σας και τις προσωπικές πληροφορίες
  • Μην εμπιστεύεστε μηνύματα που σας ζητούν να εισάγετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα. ΜΗ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
 • Σε περίπτωση προβλήματος
  • Εάν αισθάνεστε ότι κάτι συμβαίνει, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή σας και επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία.
 • Κοινή χρήση αρχείων
  • Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να μοιραστείτε τα αρχεία σας
  • Μην δίνετε σε μη αξιόπιστα άτομα ή μηχανές, πρόσβαση στις συσκευές σας χρησιμοποιώντας την κοινή χρήση αρχείων.