Εταιρικό προφίλ

Mind Operated Systems (MOS) ιδρύθηκε το 2009 για να παρέχει λύσεις πληροφορικής για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η αποστολή μας από την πρώτη μέρα ήταν η καλλιέργεια επαγγελματικών σχέσεων με τους πελάτες μας για την παροχή αποτελεσματικών και αξιόπιστων λύσεων πληροφορικής για τις ανάγκες τους.

Η ομάδα

Η ομάδα της MOS είναι εξοπλισμένη με ένα πολύ ανεπτυγμένο σύνολο δεξιοτήτων που αναπτύχθηκε πάνω από δεκαετίες εμπειρίας όχι μόνο στην τεχνολογία των πληροφοριών αλλά και στις επιχειρηματικές διαδικασίες σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας.

Καινοτόμες λύσεις

Η ομάδα μας παρέχει συνεχώς καινοτόμες λύσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων, εφαρμογών συστημάτων, ανάπτυξης προϊόντων, εφαρμογών Internet / Intranet και υπηρεσιών διαχείρισης επικοινωνίας και δικτύων.